Betingelser

Generelle betingelser for LB Jagtrejser

Depositum:

Der betales kr. 3000,- ved booking af jagtrejse. Rejsen er først booket når depositum er betalt. Restbeløb betales senest 45 dage før afrejse.

Trofædepositum:

Der betales trofædepositum senest 45 dage før afrejse. Trofædepositum varierer afhængig af destination – dette vil fremgå af konkret tilbud.

Slutregning:

Slutregning betales 3 dage efter modtagelse af denne. Ved betaling efter 3 dage tilskrives der renter 2% pr. måned plus kr. 100,- i rykkergebyr.

Afmelding:

Såfremt et fastlagt arrangement afbestilles, vil der uanset grunden blive opkrævet følgende gebyrer:

  • Afmelding inden 90 dage før afrejse: kr. 800,-
  • Afmelding 90-60 dage før afrejse: kr. 2000,-
  • Afmelding senere end 60 dage før afrejse: Hele rejsens pris er forfalden til betaling.

Flybilletter:

Der gælder særlige afbestillingsregler for flybilletter og der hæftes i overensstemmelse med disse regler, således kan allerede udstedte og navngivne flybilletter IKKE refunderes. LB Jagtrejser kan ikke drages til ansvar for evt. forsinkelser forårsaget af flyselskabernes aflysninger/ombookinger.

Afbrydelse af rejse:

LB Jagtrejser kan ikke drages til ansvar for afbrydelse af rejsen uanset grund.

Ophold:

Opholdet ved individuel jagt (Polen) starter første dag ved ankomst om eftermiddagen og indkvarteringen forlades senest kl. 11 den sidste dag efter endt ophold. Opholdet ved drivjagt starter på ankomstdagen ved aftensmaden og slutter igen efter vildtparaden den sidste dag.

Protokol (Polen):

Jagtprotokol skrives efter endt jagt. Den indeholder antal nedlagt vildt, evt. opmåling af trofæer og er gældende som grundlag for toldfri udførelse af trofæer. Opmåling af trofæer udføres 24 timer efter afkogning. Forlades reviret før planlagt bliver trofæet opmålt og det er så vægten på dette tidspunkt, som er gældende. Jægeren har således ikke krav på reducering af vægt.

Tyveri:

LB Jagtrejser kan ikke drages til ansvar for klienters stjålne eller ødelagte ting under opholdet.

Priser:

Priserne på siden er baseret på min 2 jægere. LB Jagtrejser forbeholder sig ret til at ændre priser. Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af kursændringer eller andre forhold som LB Jagtrejser er uden indflydelse på. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl.

Reklamationer:

Eventuelle klager over jagtorganisationen, ophold, forplejning, trofækvalitet, trofæopmåling eller andre forhold skal indsendes skriftlig til LB Jagtrejser senest 7 dage efter rejsens afslutning. Eventuelle klager over forhold på rejsedestinationen skal, for at kunne blive behandlet, fremføres på stedet, føres til protokols og meddeles til LB Jagtrejser på tlf. 0045 26 23 67 21 eller mail LB@lbjagtrejser.dk så vi har mulighed for at agere i situationen – efter rejsen kan vi intet gøre.

Kørsel:

Kørsel på reviret afregnes direkte til bilens ejer og varierer mellem destinationer. Ca. pris for kørsel vil fremgå af konkret tilbud.

Ansvar:

LB Jagtrejser optræder som agent for jagtrevirer, indkvarteringssteder m.fl. og er uden ansvar for ændringer etc. som følge af aftalebrud, vejrlig eller andre forhold.

Person- og våbenpas:

Husk altid at være opmærksom på hvornår dit pas udløber. For visse lande kræves at der er min 6 mdr. til udløb ved udrejse – tjek evt. her hvad der gælder for din rejsedestination http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/. Gyldigt våbenpas skal ifølge Schengenaftalen altid medbringes når du rejser med våben i EU.

Forsikringer:

Ved tilmelding bør du undersøge, om du er tilstrækkeligt dækket ind forsikringsmæssigt. Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring, som koster 6 % af rejsens pris ekskl. evt. forudbestilte trofæer. Afbestillingsforsikring skal altid tegnes senest ved indbetaling af første depositum, eller når anden bindende aftale indgås. Våben og andet udstyr er som regel omfattet af privat indbo- eller familieforsikringer. Forhør hos dit eget forsikringsselskab.

Alkohol:

Bemærk at der i Polen er kommet meget strenge regler for indtagelse af alkohol og våbenhåndtering. Dvs. der er 0-tolerence for alkohol i blodet under jagt og under transport med våben. Dvs. også under rejsen til og fra Polen. Jagtføreren har ret til at udelukke jægere fra jagten hvis det skønnes at dette overtrædes. LB Jagtrejser kan derfor ikke stilles til ansvar overfor evt. mistede jagtdage pga. indtagelse af alkohol.

Hjemtagelse af trofæer:

Afkogte og rengjorte trofæer kan frit hjemtages til Danmark fra EU lande. Hjemtagelse af kød (til eget forbrug) eller ikke afkogte trofæer f.eks. til montering kræver forudgående godkendelse/registrering som importør hos ens lokale fødevareregion. For yderligere information henvises til afsnittet om Import og Eksport på www.fvst.dk.

For hjemtagelse af trofæer fra ikke-EU lande kontakt godkendt trofæspeditør.

Tilmeld dig nyhedsbrevet